Kali Natri Tartrate 500gr | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O tinh khiết

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

  Cung cấp, phân phối, mua bán hóa chất Kali Natri Tartrate | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O, cần mua, tìm mua, bảng giá, địa chỉ bán, cung cấp hóa chất Kali Natri Tartrate | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O

   Thông tin khuyến mãi

  Tên thường gọi : Kali Natri Tartrate 500gr | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O tinh khiết

  Quy cách : 500gr

  Xuát xứ : Trung Quốc, Đức, Pháo

  Số CAS : 6381-59-5

  Cung cấp, phân phối, mua bán hóa chất Kali Natri Tartrate | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O, cần mua, tìm mua, bảng giá, địa chỉ bán, cung cấp hóa chất Kali Natri Tartrate | Kali Natri Tartrat | Potassium Sodium Tartrate | KNaC4H4O6.4H2O