Hoá chất Ammonium molybdate | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate | Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate | (NH4)6Mo7O24.4H2O 99%

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

   Thông tin khuyến mãi

  Tên thường gọi : Hoá chất Ammonium molybdate | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate | Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate | (NH4)6Mo7O24.4H2O 99%
  – Số CAS : 12054-85-2

  – Xuất xứ: Trung Quốc, Đức