Công ty CP Hóa chất Thành Duy chuyên nhập khẩu và phân phối các loại Hóa chất xi mạ trên toàn quốc.

Danh mục hóa chất xi mạ xem tại HÓA CHẤT XI MẠ

Hotline : 0935 612 866 – Thanhduychemical@gmail.com

Hóa chất xi mạ : Axit HCl, H2SO4, HNO3, CrO3, ZnCl2, NH4Cl,…

#Tag

Phân phối hóa chất xi mạ, mua hóa chất xi mạ, cung cấp hóa chất xi mạ, hóa chất xi mạ

Hóa chất ngành xi mạ & khai khoáng